Εκλεγμένος επρόσωπος Klaus Stöttner

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Testpflicht für Kinder als Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht

CSU, τελευταία επεξεργασία στο 31/07/2021

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Thomas Kreuzer. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CSU
Διαφωνώ.

Testungen von Schülerinnen und Schülern sind auch im nächsten Schulhalbjahr ein immens wichtiger Pfeiler der Pandemiebekämpfung. Wie eine Studie des Fraunhofer-Institutes gezeigt hat, war die regelmäßige Testung der Schülerinnen und Schüler wesentlich, um die dritte Welle zu brechen. Zudem trifft die Delta-Variante des Coronavirus bei den Schülerinnen und Schülern auf eine Altersgruppe, die nur in geringem Umfang bzw. noch gar nicht geimpft werden kann.
Daher wollen wir das bayerische Testkonzept an Schulen aufrechterhalten und weiterentwickeln: Vollständig geimpfte sowie als genesen geltende Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte müssen nicht mehr getestet werden. Zudem sollen Grundschulkinder und Kinder an Förderschulen bis zur 4. Jahrgangsstufe künftig mittels PCR-Pool-Tests getestet werden.
Unsere Teststrategie trägt dazu bei, den Präsenzunterricht auch in einer möglicherweise stärker ansteigenden vierten Welle so lange und sicher wie nur irgend möglich aufrechtzuerhalten. Denn Gesundheitsschutz und Präsenzunterricht haben für uns oberste Priorität.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Testpflicht für Kinder in Kindertagesstätten und Schulen

CSU, τελευταία επεξεργασία στο 09/04/2021

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Thomas Kreuzer. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CSU
Διαφωνώ.

Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag unterstützt die Testpflicht an Schulen: Wir sehen darin eine große Chance, Schule für alle Beteiligten zu dem sicheren Schutzraum zu machen, der sie auch sein soll. Sie ermöglicht, den Unterricht in den Schulen auch in der dritten Welle zumindest für bestimmte Jahrgangsstufen aufrechtzuerhalten. Die Selbsttests müssen in der Schule stattfinden, denn Sicherheit gibt es nur, wenn wirklich alle getestet sind. Alternativ zum Selbsttest in der Schule gibt es auch die Möglichkeit, ein aktuelles negatives PCR- oder Antigentestergebnis vorzulegen.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sofortige Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht für Kinder in Bayern

CSU

τελευταία εγγραφή στο 10/09/2020
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Straßen saniert - Bürger ruiniert!? Weg mit der Straßenausbaubeitrags-satzung

CSU

τελευταία εγγραφή στο 08/06/2015
Καμία απάντηση

Klaus Stöttner
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU
Εκλεγμένος (η) την: 15.09.2013
Νέες εκλογές: 2023
Εκλογική περιφέρεια: 127 Stimmkreis Rosenheim-Ost
Αξίωμα: Fraktion (Tourismuspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus Stöttner
Ιστοσελίδα: http://www.klaus-stoettner.de
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα