Εκλεγμένος επρόσωπος Markus Bucka

Stadtrat σε Άνσμπαχ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bürgerinitative "Das Eyber KliMA" – Rettet das Naherholungsgebiet Klingenweiher!

  BAP, τελευταία έκδοση 12.03.2021

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Manfred Stephan. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας BAP
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Der Flächennutzungsplan der Stadt Ansbach wird ca. alle 20 Jahre Jahre diskutiert und fortgeschrieben.
  Die nächste Überarbeitung wird voraussichtlich 2021/22 erfolgen.
  Die BAP wird hierzu eine Reihe von Änderungsanträgen stellen bzw. /-Vorschläge einbringen.
  Hierzu gehören u.a.:
  - Reduzierung der Flächen für Wohnbebauung (z.B. Südhang im Bereich des Schulzentrums) Realschule
  - Herausnahme von Bauflächen im Bereich verschiedener kartierter Biotopflächen
  - Herausnahme der Verbindungsstraße zwischen Bundesstraße 14 und Staatsstraße - "Eyber-Tangente“)

  Für die verbliebenen geeigneten Bauflächen in der Stadt und am Stadtrand (Bauleute sprechen von Abrundung) sind nach Meinung der BAP, hohe Anforderung an die Einbindung in die Landschaft (z.B.

  Περισσότερα


Dr. Markus Bucka
κόμμα: BAP
Κοινοβουλευτική ομάδα: BAP
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Bürgermeister und Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα