Εκλεγμένος επρόσωπος Martin Brandl

Landtag Rheinland-Pfalz

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Regelbetrieb in KiTas!

  CDU, τελευταία έκδοση 23.12.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Man sollte über eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern vor unlösbaren Problemen in der Betreuung stehen, nachdenken. Das bedeutet die Einrichtung von „Notgruppen“. Erzieherinnen und Erzieher sind aktuell ein weitgehend ungeschützter Berufsstand. Sie sind ein wichtiger Baustein in unserem Bildungssystem und werden von der Landesregierung nicht ausreichend beachtet und unterstützt.

  Verlässliche Betreuung ist das eine – eine transparente nachvollziehbare Darlegung der Situation und der Möglichkeiten, die aktuell bleiben, ist das andere. Diese Offenheit, Klarheit und vor allem den Respekt verdienen der Berufsstand der Erzieherinnen und Erzieher, aber auch die Eltern – denn nur mit dieser echten Rückmeldung können die nächsten Monate geregelt

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Stoppt die Früheinschulung in Rheinland-Pfalz - Änderung des Stichtages auf den 30.06.

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 28.01.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet unsere Zwergenschulen! Kleine Grundschulen müssen bleiben!!!

  CDU, τελευταία έκδοση 30.04.2017

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Am Dienstag, 2.5. habe ich zusammen mit Thomas Gebhard MdB einen Infostand in Wernerberg organisiert, wo wir für den Erhalt der dortigen Grundschule eintreten.

  Schöne Grüße

  Thomas Weiner

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Klage der Landesregierung RLP gegen Cattenom und Tihange

  CDU
  πρόσφατα γραμμένο σε 25.06.2016
  Καμία απάντηση

Martin Brandl
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Εκλεγμένος (η) την: 13.03.2016
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Germersheim
Αξίωμα: Fraktion (Parl. Geschäftsführer)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin Brandl
Ιστοσελίδα: http://www.brandl-arbeitet-fuer-uns.de/
Twitter: https://twitter.com/MartinBrandl
Facebook: https://www.facebook.com/MartinBrandlMdL
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition