Përfaqësues Martina Hannen

Landtag Nordrhein-Westfalen

  Opinion mbi peticionin Änderung des Einschulungs-Stichtags in NRW vom 30. September auf den 30. Juni!

  FDP
  kohët e fundit shkruar në 15/02/2019
  nuk përgjigjet akoma

  Opinion mbi peticionin Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Nordrhein-Westfalen

  FDP, modifikuar për herë të fundit 08/01/2019

  Baza e vendimit ishte një zgjidhje e fraksionit FDP
    nuk bie dakort.

  ✓   Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.

  Auf Initiative der Landtagsfraktionen von FDP und CDU hat der Landtag NRW im November 2018 einen Antrag beschlossen, mit dem die Landesregierung zur Reform der Straßenausbaubeiträge aufgefordert wurde. Das bestehende System der Straßenausbaubeiträge für Anlieger (§ 8 KAG) soll modernisiert, bürgerfreundlich ausgestaltet und insbesondere auf mögliche Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger hin überprüft werden (www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMD17-4300.pdf). Damit gehen wir einen Schritt, den etwa die Fraktionen von SPD und Grünen über viele Jahre hin verweigert hatten.

  Aus Sicht der FDP-Landtagsfraktion NRW stellt das System der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zwar grundsätzlich einen ausgewogenen Ausgleich

  Trego më shumë

  Opinion mbi peticionin Abschaffung der Kita-Gebühren in NRW!

  FDP
  kohët e fundit shkruar në 18/09/2018
  nuk përgjigjet akoma

Martina Hannen
parti : FDP
fraksion: FDP
Zgjedhur : 14.05.2017
zgjedhjet e ardhshme : 2022
rol: Fraktion (Sprecherin für Berufliche Bildung)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Martina Hannen
Faqja e internetit : http://www.martinahannen.de
Facebook: https://www.facebook.com/MartinaHannen/
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International