volení zástupci Matthias Heider

Gemeinderat v Kostnice - eliminovány

Matthias Heider - eliminovány
Strana: CDU
volební : 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Heider
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní