Zvolení zástupcovia ľudí Matthias Heider

Gemeinderat v Kostnica - Eliminované

Matthias Heider - Eliminované
Politický večierok: CDU
Nové voľby: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Heider
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz