Εκλεγμένος επρόσωπος Matthias Heider

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί

Γνωμοδότηση για την αναφορά Konstanz braucht seinen Theater-Intendanten Christoph Nix für ein zusätzliches Jahr!

CDU

τελευταία εγγραφή στο 23/02/2018
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Pro Konstanzer Flugplatz

CDU

τελευταία εγγραφή στο 25/09/2015
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά STOPP! Gegen die Sperrung der Petershauser Straße / Jahnstraße / Bahnübergang für den Autoverkehr

CDU τελευταία επεξεργασία στο 07/11/2014

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Ich denke, dass eine Straße mit Tempo 30 - also ohne Sperrung - wie von der Bürgergemeinschaft Petershausen und der CDU-Fraktion vorgeschlagen ausreichend ist.

Matthias Heider - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
Νέες εκλογές: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Heider
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα