Εκλεγμένος επρόσωπος Matthias Heider

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί

Matthias Heider - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
εκλογή: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias Heider
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα