Εκλεγμένος επρόσωπος Niko Gernitz

Stadtrat σε Lüdinghausen

  Γνωμοδότηση για την αναφορά ERHALTET die LINDEN an der WILHELMSTRAßE

  SPD, τελευταία έκδοση 06.01.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

  Als SPD-Fraktionssprecher unterstütze ich weiterhin den Erhalt der Linden an der Wilhelmstraße. Diese wertvollen Stadtbäume sind ortsprägend. Die Linde als historischen Stadtbaum vollständig aus der Innenstadt zu entfernen, halte ich für eine stadtplanerische Fehlentscheidung. Auch das Fachbüro, das die Wilhelmstraße umplante, hält eine Beibehaltung für möglich. Aus baulichen Gründen müssen die Linden nicht entfernt werden. Als Gegenargument wird die Vermeidung von Verschmutzungen durch diese Bäume angeführt, die schädlich für die neuanzusiedelnden Gewerbe seien. Linden sind bekannte Innenstadtbäume, deren Umweltauswirkungen an sehr vielen Orten ausgezeichnet gehandhabt werden. Der Investor entschied sich zu einem Zeitpunkt dafür an der Stelle

  Περισσότερα


Niko Gernitz
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition