изборни длъжности Paul Schlüter

Bezirksverordnetenversammlung в / след Pankow


Paul Schlüter
страна : Linke
фракция: Linke
избори: 2021
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега