Εκλεγμένος επρόσωπος Paul Schlüter

Bezirksverordnetenversammlung σε Pankow


Paul Schlüter
κόμμα: Linke
Κοινοβουλευτική ομάδα: Linke
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα