Εκλεγμένος επρόσωπος Peter Müller-Neff

Gemeinderat σε Κωνσταντία - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Konstanz braucht seinen Theater-Intendanten Christoph Nix für ein zusätzliches Jahr!

  Freie Grüne Liste τελευταία έκδοση 07.03.2018

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Ich frage mich, warum der Gemeinderat bei der allgemeinen Wertschätzung des Intendanten Christoph Nix und des Theaters gegen die Verlängerung gestimmt hat. Die Frage nach dem WARUM muss erlaubt sein.

  Nach meiner Meinung ist das Verfahren zur Verlängerung der Intendanz und die Terminierung der Projekte Theatertage und Atlantis von beiden Seiten zu wenig transparent und zielorientiert geführt worden. Der dann ausgehandelte halbjährige Kompromiss war eine Chance zur Befriedung der kontroversen öffentlichen Diskussion - deshalb ist für mich die Ablehnung unklug. Auch steht die Ablehnung des "halbjährigen" Kompromisses in keinem Verhältnis zum kulturellen Gewinn der beiden Großprojekte des Theaters.

  Allerdings hätte ich eine einjährige Verlängerung sinnvoller gefunden, da ein Intendantenwechsel innerhalb einer Spielzeit unüblich ist und für den Spielplan und dem Ensemble Probleme bringen kann.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Pro Konstanzer Flugplatz

  Freie Grüne Liste
  πρόσφατα γραμμένο σε 25.09.2015
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά STOPP! Gegen die Sperrung der Petershauser Straße / Jahnstraße / Bahnübergang für den Autoverkehr

  Freie Grüne Liste
  πρόσφατα γραμμένο σε 07.11.2014
  Καμία απάντηση


Peter Müller-Neff - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: Freie Grüne Liste
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα