изборни длъжности Peter Patt

Kreistag в / след Landkreis Peine

Peter Patt
фракция: Peiner Bürgergemeinschaft/Piraten
избори: 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter Patt
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition International