Εκλεγμένος επρόσωπος Peter Patt

Kreistag σε Landkreis Peine

Peter Patt
Κοινοβουλευτική ομάδα: Peiner Bürgergemeinschaft/Piraten
εκλογή: 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter Patt
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition