Zvolení zástupcovia ľudí Peter Patt

Kreistag v Landkreis Peine

Peter Patt
zlomok: Peiner Bürgergemeinschaft/Piraten
Nové voľby: 2021
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Peter Patt
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International