Εκλεγμένος επρόσωπος Reinhard Hirche

Rat der Stadt σε Αννόβερο

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Hannover: Kita-Qualität steigern, Elternbeiträge abschaffen!

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 09.05.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Béi Chéz Heinz und Freibad müssen bleiben

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 12.10.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Unser Fössebad muss Kombibad für alle bleiben

  AfD, τελευταία έκδοση 29.06.2017

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Wenn 100 Millionen für Tausende illegale Zuwanderer da sind,dann muss es auch möglich sein, dass Fössebad vernüftig zu bauen.


Reinhard Hirche
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα