Εκλεγμένος επρόσωπος Richard Burger

Gemeinderat σε Oberkochen


Richard Burger
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtrat, Fraktionsvorsitz
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα