Zvolení zástupcovia ľudí Richard Burger

Gemeinderat v Oberkochen


Richard Burger
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2024
funkcia: Stadtrat, Fraktionsvorsitz
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz