Εκλεγμένος επρόσωπος Rico Mecklenburg

Rat der Stadt σε Έμντεν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Skatepark Emden! Jetzt!!!

  SPD τελευταία έκδοση 01.03.2017

    Καμία επίσημη δήλωση.

  Die Liste der Mitglieder des Rates der Stadt Emden ist nicht mehr aktuell. Ich bin seit dem 01.11.2016 nicht mehr Ratsmitglied. Davon unabhängig bin ich für einen Skaterpark in Emden.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir fordern den Erhalt des Emder Krankenhauses!

  SPD τελευταία έκδοση 13.04.2015

    Διαφωνώ.

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα