Εκλεγμένος επρόσωπος Sebastian Popp

Stadtverordnetenversammlung σε Φραγκφούρτη


Sebastian Popp
κόμμα: Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Die Grünen
εκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα