Zvolení zástupcovia ľudí Sebastian Popp

Stadtverordnetenversammlung v Frankfurt nad Mohanom


Sebastian Popp
Politický večierok: Die Grünen
zlomok: Die Grünen
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz