Λαϊκή εκπρόσωπος Silke Kollster

Γνωμοδότηση για την αναφορά Die Erich Kästner Schule darf nicht verkauft werden

CDU

τελευταία εγγραφή στο 01/04/2015
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zur Y-Trasse!

CDU τελευταία επεξεργασία στο 28/11/2014

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Da ich die Resolution der CDU- Kreistagsfraktion mitgestaltet habe, stehe ich auch voll hinter ihr - und hinter Ihnen. Die alternative Y-Trasse kann und darf nicht die Lösung sein.

Silke Kollster
κόμμα: CDU
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα