Përfaqësues Silke Kollster

Opinion mbi peticionin Die Erich Kästner Schule darf nicht verkauft werden

CDU

shkruar për herë të fundit në 01.04.2015
nuk përgjigjet akoma

Opinion mbi peticionin Nein zur Y-Trasse!

CDU modifikuar për herë të fundit në 28.11.2014

Pajtohem / kryesisht pajtohem .

Da ich die Resolution der CDU- Kreistagsfraktion mitgestaltet habe, stehe ich auch voll hinter ihr - und hinter Ihnen. Die alternative Y-Trasse kann und darf nicht die Lösung sein.

Silke Kollster
parti : CDU
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani