Zástupca ľudu Silke Kollster

Stanovisko k petícii Die Erich Kästner Schule darf nicht verkauft werden

CDU

naposledy napísané na 01. 04. 2015
neodpovedané

Stanovisko k petícii Nein zur Y-Trasse!

CDU naposledy upravené 28. 11. 2014

Súhlasím / prevažne súhlasím .

Da ich die Resolution der CDU- Kreistagsfraktion mitgestaltet habe, stehe ich auch voll hinter ihr - und hinter Ihnen. Die alternative Y-Trasse kann und darf nicht die Lösung sein.

Silke Kollster
Politický večierok: CDU
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz