Λαϊκή εκπρόσωπος Simone Gottschlich

Stadtrat σε Μπόχουμ


Simone Gottschlich
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Ιστοσελίδα: https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W29KTBU5904BOCMDE
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα