Zástupca ľudu Simone Gottschlich

Stadtrat v Bochum


Simone Gottschlich
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2020
funkcia: Ratsmitglied
webová stránka: https://www.bochum.de/C125708500379A31/vwContentByKey/W29KTBU5904BOCMDE
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz