Εκλεγμένος επρόσωπος Stefan Fulst-Blei

Γνωμοδότηση για την αναφορά CORONA-AUFHOLJAHR – im G9-Modus – zur Rettung der Bildungsqualität!

SPD

τελευταία εγγραφή στο 04/05/2022
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettungshubschrauber Christoph 41 muss in Leonberg bleiben!

SPD

τελευταία εγγραφή στο 03/01/2022
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Schuleintritt in Baden-Württemberg: Wir fordern die Verlegung des Stichtags auf den 30.06.

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 06/06/2019

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Als SPD-Landtagsabgeordneter unterstütze ich – wie auch die gesamte SPD-Landtagsfraktion – Ihre Petition. Wir haben dem Anliegen, den Stichtag für die Einschulung vom 30.09. auf den 30.06. vorzuverlegen, mit einem Antrag an die Landesregierung (DS 16/5962) noch einmal Nachdruck verliehen. Darin fordern wir, Eltern ohne Antrag auf Rückstellung frei über die Einschulung entscheiden zu lassen, wenn ihr Kind im Korridor zwischen altem und neuem Stichtag sechs Jahre alt wird. Mein Kollege Daniel Born, Sprecher für frühkindliche Bildung in der Fraktion, hat in einer Pressemeldung hierzu CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann aufgefordert, dem sich in dieser Petition ausdrückenden vielfachen Elternwillen zu entsprechen und so auch den Druck aus der emotionalen Diskussion zu nehmen. Darüber hinaus bedarf es dringend einer Stärkung der Kitas in Baden-Württemberg, damit genügend Kapazitäten für alle Kinder im Alter von 0-6 Jahren zur Verfügung stehen. Dadurch sinkt der Druck auf die Kitas, Kinder möglichst früh in die Schule zu entlassen und beim Zeitpunkt der Einschulung kann der individuelle Entwicklungsstand des Kindes stärker berücksichtigt werden. Das Positionspapier der SPD-Landtagsfraktion für gebührenfreie Kitas und mehr Qualität finden Sie hier: www.spd-landtag-bw.de/kitas/

Γνωμοδότηση για την αναφορά Abschaffung der Kita-Gebühren in Baden-Württemberg

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 03/10/2018


Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die SPD fordert die Entlastung von Familien und will zugleich deutlich in Qualität und die Ausweitung von Betreuungszeiten investieren. Eine gute, kostenlose Kita mit ausreichenden Plätzen ist eine zentrale Voraussetzung für mehr Kinder in unserer Gesellschaft.

Γνωμοδότηση για την αναφορά G9 jetzt! - Baden-Württemberg

SPD

τελευταία εγγραφή στο 10/05/2018
Καμία απάντηση

Dr. Stefan Fulst-Blei
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Εκλεγμένος (η) την: 13.03.2016
Νέες εκλογές: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Mannheim I
Αξίωμα: Fraktion (stellv. Fraktionsvorsitzender), Fraktion (Sprecher für Berufliche Bildung), Fraktion (Bildungspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Fulst-Blei
Ιστοσελίδα: https://www.fulst-blei.de/
Twitter: https://twitter.com/stefanfulstblei/
Facebook: https://www.facebook.com/stefan.fulstblei
Instagram: https://www.instagram.com/stefanfulstblei/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα