Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Nietzsche

Stadtrat σε Ιένα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Verkehrswende in Jena! Für Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt

  FDP, τελευταία έκδοση 23.11.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Sehr geehrte Mitglieder der Arbeitsgruppe Fridays for Future Jena,

  besten Dank für die Gelegenheit im Rahmen der Online-Petition „Verkehrswende in Jena! Klimaschutz und Lebensqualität in unserer Stadt" als Oberbürgermeister dieser Stadt Stellung beziehen zu können und damit meinen Beitrag für einen transparenten Dialog zwischen Bürgern und Politik leisten zu können.

  Gern möchte ich im Lichte des Klimaschutzes einige grundlegende Gedanken zur städtischen Verkehrspolitik darlegen. Ich stimme Ihnen uneingeschränkt zu, dass es Ziel von Bürgerschaft und Verwaltung sein muss, die Lebensqualität aller Menschen in Jena zu steigern und dabei die vom Stadtrat beschlossenen Klimaziele nicht zu vernachlässigen. Es ist ebenso meine Aufgabe, gemeinsam

  Περισσότερα


Dr. Thomas Nietzsche
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Oberbürgermeister
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition