Εκλεγμένος επρόσωπος Thomas Rudy

Thüringer Landtag σε Θουριγγία

Μέλος των Επιτροπών:

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Für mehr Personal und finanzielle Mittel für Kindertagesstätten in Thüringen!

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 06.10.2020
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben

  AfD, τελευταία έκδοση 21.05.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Denny Jankowski. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας AfD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Schnellstmögliche Rückkehr zum Normalbetrieb in Kindergärten!

  Seit dem 18. Mai können die Thüringer Kindergärten teilweise in einen »eingeschränkten Regelbetrieb« starten. Die Verantwortung hierfür wurde nunmehr den Kommunen auferlegt, die dafür Sorge zu tragen haben, dass die strengen Corona-Regularien der Landesregierung erfüllt werden. Da nicht genug Personal zur Verfügung steht, um die Kinder in streng voneinander zu trennenden Kleingruppen im normalen Umfang zu betreuen, soll stattdessen nur eine Betreuung über wenige Stunden am Tag oder im Wechselmodell für einzelne Tage in der Woche stattfinden. Zu der Frage, wann ein vollständiger Regelbetrieb flächendeckend wieder aufgenommen werden wird, ist bisher vom Bildungsministerium wenig

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #Die Welt spricht KINDERGARTEN! Für den Begriff Kindergarten im öffentlichen Sprachgebrauch!

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 05.06.2018
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Mehr Personal für eine qualifizierte und kindgerechte Hortbetreuung in Jena

  AfD
  πρόσφατα γραμμένο σε 27.06.2017
  Καμία απάντηση

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Weimar muss kreisfrei bleiben!

  AfD, τελευταία έκδοση 13.05.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Sehr geehrte Damen und Herren,


  wir danken Ihnen für die Möglichkeit der Stellungnahme.


  Nach Ansicht der AfD-Fraktion sollten etwaige Fusionen zwischen einer kreisfreien Stadt und einem Landkreis ausschließlich auf freiwilliger Basis erfolgen (ebenso wie Zusammenschlüsse zwischen den Landkreisen oder Gemeindezusammenschlüsse). Nur wenn – wie im Falle der kreisfreien Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis – zwei Partner freiwillig ,,Ja“ zueinander sagen, kann ein Zusammenschluss erfolgreich sein. Bei einem Zusammenschluss müssen darüber hinaus, je nach Falllage, entweder Fusionsprämien gewährt oder Mittel für die Entschuldung zur Verfügung gestellt werden. Sowohl der Landkreis Weimarer Land, als auch die kreisfreie Stadt Weimar sind

  Περισσότερα

Thomas Rudy
κόμμα: AfD
Κοινοβουλευτική ομάδα: AfD
Εκλεγμένος (η) την: 14.09.2014
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Altenburger Land I
Αξίωμα: Fraktion (Wohnungsbaupolitischer Sprecher), Fraktion (Infrastrukturpolitischer Sprecher), Fraktion (Verkehrspolitischer Sprecher)
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas Rudy
Facebook: https://www.facebook.com/thomas.rudy.afd
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα