Εκλεγμένος επρόσωπος Thorsten Siehr

Stadtverordnetenversammlung σε Ginsheim-Gustavsburg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά STOP! Unsinn Ortsumgehungsstraße Ginsheim!

  SPD, τελευταία έκδοση 21.11.2018

  Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Sehr geehrte Petentin, sehr geehrter Petent,

  meine Fraktion und ich sehen insbesondere die Finanzierung der Ortsentlastungsstraße Ginsheim kritisch, die - obwohl eigentlich eine Landesstraße (L3040) - vollumfänglich durch die Stadt Ginsheim-Gustavsburg vorzufinanzieren ist und damit den Kommunalen Haushalt erheblich belastet. So ist bereits der aktuell durch die Fraktionen zu beratende Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 auch ohne Veranschlagung des Projektes Ortsentlastungsstraße nicht genehmigungsfähig und bedarf weiterer Einsparungen.

  Vor dem Hintergrund weiterer kommunaler Projekte (Notwendiger Bau von Kitas, Neubau bzw. Sanierung Bürgerhaus Gustavsburg und weiterer bestehender kommunaler Einrichtungen mit teilweise erheblichem Sanierungsbedarf)

  Περισσότερα


Thorsten Siehr
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Stadtverordneter
Ιστοσελίδα: https://www.gigu.de/sv_ginsheim_gustavsburg/de/Stadt%20&%20Rathaus/Politik%20&%20Organe/Stadtverordnetenversammlung/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition