förtroendevald Thorsten Siehr

Stadtverordnetenversammlung i Ginsheim-Gustavsburg

  Yttrande om petitionen STOP! Unsinn Ortsumgehungsstraße Ginsheim!

  SPD, senast redigerad: 21.11.2018

  Utslaget grundar sig i ett beslut från fraktionen SPD
    Jag håller med / håller med till mesta del.

  ✓   Jag stödjer ett beslut i parlamentet om tillräckligt många andra ställer sig bakom.
  ✓   Jag är för en offentlig utfrågning i tekniska kommittén.
  ✓   Jag stödjer offentliga utfrågningar i riksdan.

  Sehr geehrte Petentin, sehr geehrter Petent,

  meine Fraktion und ich sehen insbesondere die Finanzierung der Ortsentlastungsstraße Ginsheim kritisch, die - obwohl eigentlich eine Landesstraße (L3040) - vollumfänglich durch die Stadt Ginsheim-Gustavsburg vorzufinanzieren ist und damit den Kommunalen Haushalt erheblich belastet. So ist bereits der aktuell durch die Fraktionen zu beratende Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 auch ohne Veranschlagung des Projektes Ortsentlastungsstraße nicht genehmigungsfähig und bedarf weiterer Einsparungen.

  Vor dem Hintergrund weiterer kommunaler Projekte (Notwendiger Bau von Kitas, Neubau bzw. Sanierung Bürgerhaus Gustavsburg und weiterer bestehender kommunaler Einrichtungen mit teilweise erheblichem Sanierungsbedarf)

  Visa mer

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International