Zvolení zástupcovia ľudí Thorsten Siehr

Stadtverordnetenversammlung v Ginsheim-Gustavsburg

  Stanovisko k petícii STOP! Unsinn Ortsumgehungsstraße Ginsheim!

  SPD, naposledy upravené 21.11.2018

  Základ rozhodnutia je založený na rozhodnutí SPD parlamentnej skupiny
    Súhlasím / prevažne súhlasím .

  ✓   Podporujem žiadosť v Parlamente, ak je dosť ďalších zástupcov.
  ✓   Som za verejné vypočutie v technickom výbore.
  ✓   Som za verejné vypočutie v Parlamente / plenárnom zasadnutí.

  Sehr geehrte Petentin, sehr geehrter Petent,

  meine Fraktion und ich sehen insbesondere die Finanzierung der Ortsentlastungsstraße Ginsheim kritisch, die - obwohl eigentlich eine Landesstraße (L3040) - vollumfänglich durch die Stadt Ginsheim-Gustavsburg vorzufinanzieren ist und damit den Kommunalen Haushalt erheblich belastet. So ist bereits der aktuell durch die Fraktionen zu beratende Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 auch ohne Veranschlagung des Projektes Ortsentlastungsstraße nicht genehmigungsfähig und bedarf weiterer Einsparungen.

  Vor dem Hintergrund weiterer kommunaler Projekte (Notwendiger Bau von Kitas, Neubau bzw. Sanierung Bürgerhaus Gustavsburg und weiterer bestehender kommunaler Einrichtungen mit teilweise erheblichem Sanierungsbedarf)

  zobraziť viac


Thorsten Siehr
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2021
funkcia: Stadtverordneter
webová stránka: https://www.gigu.de/sv_ginsheim_gustavsburg/de/Stadt%20&%20Rathaus/Politik%20&%20Organe/Stadtverordnetenversammlung/
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International