izabrani dužnosnici Ulrich Kumme

Rat der Stadt u Hildesheim

Dr. Ulrich Kumme
stranka: CDU
Sljedeći izbor: 2021
Funkcija: Fraktionsvorsitzender
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich Kumme
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada