përfaqësues Ulrich Kumme

Rat der Stadt Hildesheim

Dr. Ulrich Kumme
parti : CDU
zgjedhjet e ardhshme : 2021
rol: Fraktionsvorsitzender
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich Kumme
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani