Zvolení zástupcovia ľudí Ulrich Kumme

Rat der Stadt v Hildesheim

Dr. Ulrich Kumme
Politický večierok: CDU
Nové voľby: 2021
funkcia: Fraktionsvorsitzender
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich Kumme
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz