Predstavnik ljudi Ulrike Stahl

Gemeinderat u Ammerbuch


Ulrike Stahl
stranka: GAL
Frakcija: Grün-Alternative Liste
Sljedeći izbor: 2024
Funkcija: Mitglied
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada