Zástupca ľudu Ulrike Stahl

Gemeinderat v Ammerbuch


Ulrike Stahl
Politický večierok: GAL
zlomok: Grün-Alternative Liste
Nové voľby: 2024
funkcia: Mitglied
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz