Εκλεγμένος επρόσωπος Uwe Kempf

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet den Reiterverein Lilienthal! Die Reitsportanlage des RV Lilienthal muss erhalten bleiben!

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 07/04/2019

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
Απέχω.

den Aussagen meiner SPD-Kollegen/in Britta Weber und Oliver Blau stimme ich voll zu

Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Bebauung des Sportplatzes am Schoofmoor in Lilienthal - erhaltet den B-Platz!

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 01/10/2018

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
Απέχω.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.

die stellungnahme von oliver blau ,spd-ratsmitglied,ist die gemeinsame stellungnahme der lilienthaler spd-ratsfraktion

Uwe Kempf
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: stv. Vorsitzender
Ιστοσελίδα: https://spd-lilienthal.de/partei/vorstand/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα