Zvolení zástupcovia ľudí Uwe Kempf

Stanovisko k petícii Rettet den Reiterverein Lilienthal! Die Reitsportanlage des RV Lilienthal muss erhalten bleiben!

SPD, naposledy upravené 07. 04. 2019

Základ rozhodnutia je založený na rozhodnutí SPD parlamentnej skupiny
Zdržiavam sa hlasovania.

den Aussagen meiner SPD-Kollegen/in Britta Weber und Oliver Blau stimme ich voll zu

Stanovisko k petícii Keine Bebauung des Sportplatzes am Schoofmoor in Lilienthal - erhaltet den B-Platz!

SPD, naposledy upravené 01. 10. 2018

Základ rozhodnutia je založený na rozhodnutí SPD parlamentnej skupiny
Zdržiavam sa hlasovania.

Som za verejné vypočutie v technickom výbore.

die stellungnahme von oliver blau ,spd-ratsmitglied,ist die gemeinsame stellungnahme der lilienthaler spd-ratsfraktion

Uwe Kempf
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2021
funkcia: stv. Vorsitzender
webová stránka: https://spd-lilienthal.de/partei/vorstand/
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz