Εκλεγμένος επρόσωπος Wolfgang Maelger

Stadtverwaltung σε Kehl


Fraktionssprecher Wolfgang Maelger
κόμμα: Grüne
Κοινοβουλευτική ομάδα: Grüne
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα