Zvolení zástupcovia ľudí Wolfgang Maelger

Stadtverwaltung v Kehl


Fraktionssprecher Wolfgang Maelger
Politický večierok: Grüne
zlomok: Grüne
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz