përfaqësues Wolfgang Maelger

Stadtverwaltung Kehl


Fraktionssprecher Wolfgang Maelger
parti : Grüne
fraksion: Grüne
zgjedhjet e ardhshme : 2024
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani