Zvolení zástupcovia ľudí Wolfgang Schmidt

Kreistag v Ravensburg


Dr. Wolfgang Schmidt
Politický večierok: ÖDP
zlomok: ÖDP
Nové voľby: 2024
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz