Kulturë

1. Schiller-Oper Resolution!

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Senat Hamburg
5 114 2 571 në Hamburg-Mitte
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2017
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Pro

Çfarë janë argumentet në favor të peticionin?

Shkruani argumentin

Duke publikuar postimin tim, unë pranoj kushtet e përdorimit të openPetition dhe politikën e privatësisë. Raportohet fyerje, shpifje dhe deklarata të rreme të fakteve.


1 Kundër-argument
Trego kundërargumente

Duke publikuar postimin tim, unë pranoj kushtet e përdorimit të openPetition dhe politikën e privatësisë. Raportohet fyerje, shpifje dhe deklarata të rreme të fakteve.

Contra

Çfarë janë argumentet kundër këtij peticioni?

Shkruani argumentin

Duke publikuar postimin tim, unë pranoj kushtet e përdorimit të openPetition dhe politikën e privatësisë. Raportohet fyerje, shpifje dhe deklarata të rreme të fakteve.

Më shumë për temën Kulturë

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani