Pro

Prečo sa petíciu oplatí podporiť?

Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Landes Hessen (Seite 6, § 2 Abs. 2 und 2a)

zdroj : www.hessen.de/sites/default/files/media/03_corona-kontakt-_und_betriebsbeschraenkungsverordnung_stand_29.03.21_0.pdf

Contra

Čo hovorí proti tejto petícii?

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International