Pro

Çfarë janë argumentet në favor të peticionin?

Ausführung des Bundesministeriums für Gesundheit zum Begriff des Gesundheitswesens bzw. der Gesundheitsberufe.

burim : www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesundheitsberufe.html

Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Landes Hessen (Seite 6, § 2 Abs. 2 und 2a)

burim : www.hessen.de/sites/default/files/media/03_corona-kontakt-_und_betriebsbeschraenkungsverordnung_stand_29.03.21_0.pdf

Contra

Çfarë janë argumentet kundër këtij peticioni?

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani