Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

Contra

Какво говори против тази петиция?

Wie wäre es eher mit einer Lohnsteuervergünstigung? Nicht überall sind öffentliche Verkehrsmittel attraktiv...
0 контрааргументи противоречие

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition International