Pro

Çfarë janë argumentet në favor të peticionin?

Unsere Kinder haben neben dem Recht auf Bildung auch ein Recht auf Freiheit! Sie können und dürfen nicht dauerhaft weg gesperrt werden, isoliert und ohne soziale Kontakte aufwachsen!

burim : Martina Thrainer

Contra

Çfarë janë argumentet kundër këtij peticioni?

    Debatte ich will zur schule

Es gibt Video Chat, telefonkonferenzen Skype. . . . Und und und. Wo ein Wille da ein weg. Auf ministerialbeamte einzuprügeln von denen man nicht weiß was sie derzeit machen ist auch nicht der richtige Weg!

1 Kundër-argument shfaqje

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International