Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

    VfB Stuttgart Reschke Sportvorstand

- Reschkes Aktionen und Aussagen haben weder Hand noch Fuß - insbesondere die Transferpolitik - als Fan des VfB Stuttgart kann man nicht schmerzfrei tatenlos zusehen, was gerade im Verein geschieht DESHALB: zum Wohle des VfB, UNTERSCHREIBT! DANKE! :)

0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International