Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

Der Flugplatz ist super wichtig. Wo sonst lernen Jungentliche Verantwortung und Teamgeist wie dort. Herder einzelne ist wichtig und ein Zahnrad im Getriebe. Das geht durch die Digitalisierung leider oft verloren. Lasst den Jungentliche die Chance wichtig und gebraucht zu sein.

0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

ПРОТИВ

Внимание openPetition на редактора: Това мнение е скрито, защото тя ни срещу нетикет нарушение.

1 контрааргументи шоу

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International