Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

    So spät?

Auch wenn diese Unterschriftensammlung erst zu seinem 75. Geburtstag stattfindet - er hat es einfach verdienst!

0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

ПРОТИВ

Внимание openPetition на редактора: Това мнение е скрито, защото тя ни срещу нетикет нарушение.

0 контрааргументи противоречие

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега